Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

xnothumanalall
13:14
9718 f0e7 500
Marriage Story, N. Baumbach (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies
xnothumanalall
13:13
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
xnothumanalall
13:12
Zrozum w końcu, że relacje to wybory, a nie niewidzialne nitki, które nas wiążą.
— Katarzyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabajaderra bajaderra
xnothumanalall
13:12
xnothumanalall
13:11
0898 40bf 500
Reposted fromdeeper deeper
xnothumanalall
13:11
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck viaemblemat emblemat
xnothumanalall
11:57
5731 281f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialiliowadusza liliowadusza
xnothumanalall
11:56
8315 19b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
xnothumanalall
11:56
xnothumanalall
11:55
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viamikrokosmos mikrokosmos
xnothumanalall
11:55
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
xnothumanalall
11:54
2906 9fd4 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viamikrokosmos mikrokosmos
xnothumanalall
11:54
6089 7ca1

February 10 2020

xnothumanalall
12:01
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaeazyi eazyi

February 09 2020

xnothumanalall
22:26
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viadeeper deeper
xnothumanalall
22:21
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos vialatusek latusek
xnothumanalall
22:20
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaeazyi eazyi
xnothumanalall
22:20
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeazyi eazyi
xnothumanalall
22:19
Reposted fromshakeme shakeme viaeazyi eazyi
xnothumanalall
22:17
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...