Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2020

xnothumanalall
11:13
3125 9950 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaoxygenium oxygenium
xnothumanalall
11:12
7908 2745 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaoxygenium oxygenium
xnothumanalall
11:12
9022 72bc
Reposted frommontiponti montiponti viaoxygenium oxygenium

May 19 2020

xnothumanalall
10:23
xnothumanalall
10:23
5988 11ad 500
Reposted fromsoftboi softboi viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
xnothumanalall
10:22
10:20
6632 2eb9 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoxygenium oxygenium
xnothumanalall
10:20
Sama nie wiem, czy czuję się lepiej, czy po prostu zobojętniałam. Pewność przynosi jednak spokój, nawet jeśli jest to pewność jakiejś wielkiej katastrofy czy fiaska. Tak, sądzę, że czuję się lepiej. Na wszystko patrzę z innej strony – zamiast oczekiwać, że mi się uda, i popadać w rozpacz, kiedy nie dostaję tego, czego chcę, niczego nie oczekuję i jeśli od czasu do czasu osiągnę coś drobnego, czuję niemałe zadowolenie.
— Susan Sontag - Dzienniki 1947-1963
xnothumanalall
10:19
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori viaWlodara Wlodara

May 17 2020

xnothumanalall
21:55
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaEtien Etien

May 15 2020

xnothumanalall
10:09
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
xnothumanalall
10:09
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viaavooid avooid
xnothumanalall
10:08
9325 a24e 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaszarakoszula szarakoszula
xnothumanalall
10:07
1150 b56d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaincomperta incomperta
xnothumanalall
10:07
1174 2506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaincomperta incomperta
xnothumanalall
10:06
0274 036d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatouchthesky touchthesky
xnothumanalall
10:05
5065 9a23 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeazyi eazyi
xnothumanalall
10:05
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaeazyi eazyi

May 10 2020

xnothumanalall
10:20
4476 2079 500
Reposted fromJamalus Jamalus viamaardhund maardhund

May 05 2020

19:27
7143 ca82 500

intimatum:

Jean Cocteau, Jean Cocteau Addresses the Year 2000 (1962) 

Reposted fromfloooo floooo viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...