Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

xnothumanalall
13:06
13:05
7435 21e0 500

blueboyluca:

Bob Ross gets it.

xnothumanalall
10:49
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viafutureiscoming futureiscoming
10:49
xnothumanalall
10:49
4375 31d9 500
Reposted fromtichga tichga viafutureiscoming futureiscoming
xnothumanalall
10:26
4841 685b
Reposted frommalice malice viaBadziew Badziew
xnothumanalall
09:53
4988 721b 500
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viafutureiscoming futureiscoming
xnothumanalall
09:50
4922 592e 500

September 04 2019

xnothumanalall
13:06
9113 cbd3 500
xnothumanalall
13:06
xnothumanalall
13:05

September 02 2019

xnothumanalall
20:35
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viafoodforsoul foodforsoul
xnothumanalall
20:33
3816 44b8 500
Reposted fromcorvax corvax viafoodforsoul foodforsoul
xnothumanalall
20:32
Wszyscy uważamy, że jest nie do pomyślenia, by miłość naszego życia miała być czymś lekkim, czymś bez wagi. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaiblameyou iblameyou

July 11 2019

xnothumanalall
12:35
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viasomnambule somnambule
xnothumanalall
12:33
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
xnothumanalall
12:25
6710 4460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamelancholy69 melancholy69
xnothumanalall
12:25
xnothumanalall
12:24
1120 7061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamelancholy69 melancholy69
xnothumanalall
12:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl