Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

xnothumanalall
22:40
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
xnothumanalall
22:38
6152 73b2 500
xnothumanalall
22:37
xnothumanalall
12:49
5620 955b
Reposted fromfidelity fidelity viabylejaka bylejaka
xnothumanalall
12:49
5449 0122
Reposted fromcalifornia-love california-love viaciarka ciarka
xnothumanalall
12:48
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viabeinthe beinthe

June 20 2017

xnothumanalall
22:50

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
xnothumanalall
22:44
xnothumanalall
22:04
4476 7c3b
Reposted fromczajnikq czajnikq viaMezame Mezame
xnothumanalall
20:57
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
xnothumanalall
20:56
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaszydera szydera
xnothumanalall
20:47
xnothumanalall
20:45
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk

June 19 2017

xnothumanalall
18:10
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacalvados calvados
xnothumanalall
18:10
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
xnothumanalall
18:08
0278 1713
Reposted fromsarazation sarazation viatutus tutus
xnothumanalall
16:00
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaeta eta
xnothumanalall
15:52
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viaepidemic epidemic
15:40
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaepidemic epidemic

June 09 2017

xnothumanalall
12:40
9357 cc23
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl