Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

xnothumanalall
22:20
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
22:19
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viabeinthe beinthe
xnothumanalall
22:07
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
xnothumanalall
22:00
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
xnothumanalall
22:00
xnothumanalall
22:00
Reposted fromjasminum jasminum viafrauvermeer frauvermeer

March 20 2017

xnothumanalall
14:05
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viatouchthesky touchthesky
13:59
6394 2f22 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaimani imani
xnothumanalall
13:59
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaimani imani
xnothumanalall
11:19
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaimani imani

March 16 2017

22:33
0961 92c0 500

petersonreviews:

PJ Harvey and Nick Cave, 1990s

Reposted fromerial erial viaathlin athlin
xnothumanalall
22:29
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaeta eta
22:27

imperativesentience:

film poster for Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

Reposted fromknifeinheart knifeinheart viaeta eta
xnothumanalall
22:27
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viaeta eta
xnothumanalall
22:27
xnothumanalall
22:22
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viapolciak polciak
xnothumanalall
22:21


Every Last One of Ya T-Shirt
xnothumanalall
22:07
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viasmalldoll smalldoll
xnothumanalall
22:07
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
***
S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromdeszcz deszcz viasmalldoll smalldoll
xnothumanalall
22:04
Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?
— Witold Gombrowicz
Reposted frommissljud missljud viaimani imani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl