Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

xnothumanalall
10:01

April 26 2017

xnothumanalall
15:01
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viazabka zabka

April 25 2017

13:43
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawolalabym wolalabym

April 24 2017

xnothumanalall
18:25
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim vialikearollingstone likearollingstone

April 23 2017

16:25
6176 4fdb 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahalucine halucine

April 22 2017

xnothumanalall
16:16
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viawolalabym wolalabym
xnothumanalall
16:15
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
xnothumanalall
16:15
7234 9787
Reposted fromfelicka felicka viaviva-salvadore viva-salvadore

April 21 2017

xnothumanalall
15:42
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viawondi wondi

April 19 2017

12:56
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaiblameyou iblameyou

April 12 2017

xnothumanalall
18:14
Play fullscreen
I should've known from the call that you let out
You're not alone and you're still in love
And everyone says that I'm the upsetter
But I'm alone and I'm so in love;

April 11 2017

xnothumanalall
15:49
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
xnothumanalall
15:43
6904 26de
Reposted fromwtfamidoinhere wtfamidoinhere
xnothumanalall
15:38
2102 45a9 500
no. najgorzej.
Reposted fromrol rol viawtfamidoinhere wtfamidoinhere
15:34
xnothumanalall
15:34
1169 d4f3 500
xnothumanalall
15:30
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viawtfamidoinhere wtfamidoinhere
13:48
4598 242c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viauciekam uciekam
xnothumanalall
13:48
9878 3677
Reposted fromwagabunda wagabunda viauciekam uciekam
xnothumanalall
11:53
Świat nie może umrzeć. Wielu już pokoleniom zdawało się, że świat umiera. Ale to tylko ich własny świat umierał.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viafindmehideme findmehideme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl