Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

xnothumanalall
10:10
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
xnothumanalall
10:09

July 30 2018

xnothumanalall
09:42
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viatouchthesky touchthesky

June 20 2018

23:24
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viadiscort discort
xnothumanalall
23:23
xnothumanalall
23:22
xnothumanalall
23:19
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaardhund maardhund
xnothumanalall
22:34
xnothumanalall
22:13
4232 a313
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaszydera szydera
xnothumanalall
22:12
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaszydera szydera
22:12
5811 a23e 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
xnothumanalall
22:11
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
xnothumanalall
22:11
1577 998e
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

May 15 2018

xnothumanalall
11:53
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique vialiliowadusza liliowadusza

April 12 2018

xnothumanalall
20:06
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viamikrokosmos mikrokosmos
xnothumanalall
20:05
0957 bba7 500
Reposted fromla-lu la-lu viamikrokosmos mikrokosmos

March 15 2018

xnothumanalall
23:22
xnothumanalall
23:21
6070 d9b0 500
Reposted from2017 2017 vialetshavesex letshavesex

February 15 2018

xnothumanalall
11:29
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaWlodara Wlodara

February 05 2018

xnothumanalall
18:22
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl