Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

xnothumanalall
12:35
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viasomnambule somnambule
xnothumanalall
12:33
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
xnothumanalall
12:25
6710 4460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamelancholy69 melancholy69
xnothumanalall
12:25
xnothumanalall
12:24
1120 7061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamelancholy69 melancholy69
xnothumanalall
12:24
12:22
0880 22c0
12:20
6042 54c1 500
Reposted fromkattrina kattrina viaMartwa13 Martwa13
xnothumanalall
12:17
5436 6bd9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
xnothumanalall
12:16
5485 2486 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaMartwa13 Martwa13
xnothumanalall
12:16
6750 59f3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13

June 17 2019

xnothumanalall
14:12
Pozwala ci być obok. A nie ma lepszego miejsca, niż obok.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien
xnothumanalall
14:12
7611 ba84 500
Reposted fromRowena Rowena viaEtien Etien

October 23 2018

xnothumanalall
10:10
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
xnothumanalall
10:09

July 30 2018

xnothumanalall
09:42
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viatouchthesky touchthesky

June 20 2018

23:24
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viadiscort discort
xnothumanalall
23:23
xnothumanalall
23:22
xnothumanalall
23:19
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl