Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

18:06
4572 4f40
xnothumanalall
18:04
4229 e663
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
16:40
1418 50c0 500
Reposted fromyachumi yachumi viasamozatrucie samozatrucie
16:06
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
Reposted fromrousmadder rousmadder viamyzone myzone
xnothumanalall
15:59
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viasoSad soSad
xnothumanalall
15:55
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaDekadencja Dekadencja
xnothumanalall
15:52
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viaEtien Etien

February 15 2017

xnothumanalall
13:55
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
xnothumanalall
13:53
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaszarakoszula szarakoszula
xnothumanalall
13:51
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus
xnothumanalall
13:50
1851 e85c
Reposted frommisza misza viamiktoria miktoria
xnothumanalall
13:48
1369 005f 500
xnothumanalall
13:47
5590 dd52 500
xnothumanalall
13:45
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viadeeper deeper
13:44
Droga do bycia jest nie do ominięcia. Droga do niczego jest niedostępna. Droga do pozoru jest zawsze dostępna i zawsze się nią chodzi, ale można ją obejść. (…) Wyższa wiedza - a każda wiedza znamionuje wyższość - podarowana zostaje tylko temu, kto doświadczył uskrzydlającej burzy na drodze bycia, komu nieobca jest groza drugiej drogi, wiodącej do otchłani nicości, kto jednak wstąpił na trzecią drogę - drogę pozoru - jako stałą konieczność.
— Martin Heidegger  “Wprowadzenie do metafizyki, 1935″
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny
13:35
5325 5903
Reposted fromLittleJack LittleJack viazamknioczy zamknioczy
xnothumanalall
13:35
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viazamknioczy zamknioczy
xnothumanalall
13:35
0772 9966 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viazamknioczy zamknioczy
xnothumanalall
13:34
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viaiindependentt iindependentt
13:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl